Ko je Tender Biro


Ko je Tender BiroKo je Tender Biro

Stručne Kvalifikacije

Stručni kapaciteti TENDER BIRO-a

Posedovanje diplome i dodatka diplome Specijaliste za javne nabavke na specijalističkim studijama inženjerskog menadžmenta Fakulteta Tehničkih Nauka, Novi Sad

Posedovanje Sertifikata za Službenika za javne nabavke izdatih od Republičke Uprave za javne nabavke (br. 00045 od 24.03.2011 godine i br. 1584 od 09.06.2017)

Rešenje Ministarstva finansija i privrede o ispunjenosti uslova za predavača pri obuci službenika za javne nabavke (br. 153-03-00051/2013-27 od 04.03.2013 godine)

Jedan od osnivača Udruženja profesionalaca u javnim nabavkama (UPJN)

Autorski seminarski radovi iz oblasti javnih nabavki

Učešće na brojnim domaćim i inostranim seminarima vezanim za javne nabavke

Decenijsko iskustvo u pripremi tenderskih dokumentacija i tumačenju i primeni Zakona o javnim nabavkama, kako za naručioce tako i za ponuđače