Ko je Tender Biro


Ko je Tender BiroKo je Tender Biro

Ponuda Usluga

 1. Registracija klijenata, privrednih subjekata i naručilaca na novom Portalu javnih nabavki

 2. Registracija učesnika u zajedničkoj ponudi (konzorcijum), podizvođača i subjekata čiji se kapaciteti dodatno koriste, na novom Portalu javnih nabavki

 3. Registracija privrednih subjekata iz inostranstva na novom Portalu javnih nabavki

 4. Pribavljanje POTVRDE o nepostojanju osnova za isključenje privrednog subjekta iz postupka javne nabavke, koju izdaje APR

 5. Informacije iz Planova javnih nabavki (predmet nabavke, okvirni rokovi objave, procenjena vrednost)

 6. Informacija za klijenta sa ugovorom, o odgovarajućem raspisanom tenderu odmah po objavljivanju postupka javne nabavke

 7. Proučavanje, tumačenje i dostava tenderske dokumentacije klijentu

 8. Izrada i dostava detaljnog uputstva za pripremu prijave / ponude

 9. Učešće u izradi i kreiranju obrazaca ponude (cene, plaćanje, isporuka, garancije) zajedno sa klijentom, ukoliko postoji interes klijenta za tu opciju

 10. Pitanja, dodatna pojašnjenja i sugestije upućene naručiocima preko Portala, u vezi konkursne dokuemntacije u skladu sa zakonskim rokovima

 11. Izrada obavezne Izjave / Ponude na Portalu javnih nabavki, za odabrani postupak

 12. Završna provera ispravnosti Izjave / Ponude pred validiranje (konačno učitavanje) iste u sistem Portala javnih nabavki

 13. Dostava naručiocu (lično, poštom, kurirskom službom i sl.) delova ponude koji se ne mogu dostaviti elektronski (sredstva finansijskog obezbeđenja, uzorci, modeli…)

 14. Praćenje postupka otvaranja ponuda u zakazano vreme preko Portala javnih nabavki i / ili, eventualno, neposredno prisustvo i aktivno učešće u postupku otvaranja ponuda kod naručioca (sa pismenim ovlašćenjem klijenta). To podrazumeva i postupak otvaranja delova ponude koji se ne dostavljaju elektronski (sredstva finansijskog obezbeđenja, uzorci, modeli…), otklanjanje grešaka na račun klijenta u postupku otvaranja, reagovanje na nezakonito otvaranje ponuda

 15. Dostava klijentu Zapisnika o otvaranju ponuda

 16. Pojašnjenja, odgovori, dostava dodatnih dokumenata naručiocu, na njegov zahtev, u fazi stručne ocene ponuda

 17. Dostavljanje naručiocu dokumenata i dokaza, na njegov zahtev, pre Odluke o dodeli ugovora (okvirnog sporazuma) u slučaju da je klijent prvoplasirani u prvoj fazi stručne ocene ponuda

 18. Dostavljanje klijentu Odluke o dodeli ugovora (okvirnog sporazuma)

 19. Tumačenje i analiza, sa predlogom daljih koraka, dobijene Odluke o dodeli ugovora (okvirnog sporazuma)

 20. Detaljan uvid u dokumentaciju konkurencije nakon dobijene Odluke o dodeli ugovora (okvirnog sporazuma) i utvrđivanje elemenata koji eventualno mogu osporiti predmetnu Odluku

 21. Izrada i uručenje naručiocu Prigovora na Odluku o dodeli ugovora (okvirnog sporazuma) bez obzira što ta mogućnost nije Zakonom predviđena

 22. Argumentovan predlog klijentu za ulaganje Zahteva za zaštitu prava (Žalba)

 23. Kompletno vođenje postupka zaštite prava (Žalba) klijenta

  • izrada Zahteva sa obaveznom sadržinom istog
  • Izjasnjenje naručiocu i Republičkoj komisiji o nastavku postupka u slučajevima i navodima koje naručilac nije prihvatio iz Zahteva klijenta
  • žalba na Zaključak naručioca o odbijanju Zahteva po osnovu procesnih pretpostavki
  • dostava eventualne dopune Zahteva
  • davanje Mišljenja klijenta Republičkoj komisiji na navode iz zaštite prava drugih ponuđača u slučaju kada je klijentu naručilac dodelio ugovor
  • dostava Mišljenja Republičkoj komisiji na odgovore naručioca ka Republičkoj komisiji u slučaju da je naš klijent podneo zahtev za zaštitu prava

  Dostava predmetnog Zahteva za zaštitu prava i gore navedenih dokumenata može ići preko Portala javnih nabavki ili pismeno naručiocu i Republičkoj komisiji za zaštitu prava, u zakonskim rokovima.


 24. Prihvatanje uloge Punomoćnika, za klijente iz inostranstva, u postupku zaštite prava (prijem pismena, odgovori, mišljenja, žalba, uplata takse…)

 25. Osporavanje dodele ugovora za nabavke na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, shodno mogućnostima koje Zakon o javnim nabavkama omogućava

 26. Komunikacija sa naručiocem u zakonski dozvoljenim okvirima

 27. Pomoć klijentu u postupku ugovaranja i realizaciji ugovora

 28. Konsultantske usluge, saveti, razjašnjenja, predlozi za ponuđače i naručioce, a sve u vezi sprovođenja postupaka javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (’’Službeni Glasnik RS’’ 91/19 od 23.12.2019) i pratećim podzakonskim aktima i pravilnicima

 29. Konsultantske usluge vezane za eventualne buduće izmene i dopune postojećeg Zakona o javnim nabavkama

 30. Pojedinačne i grupne organizovane edukacije zaposlenih kod klijenata

 31. Druge neplanirane usluge uz zahtev ili saglasnost klijenta