Ko je Tender Biro


Ko je Tender BiroKo je Tender Biro

Kako Funkcionišemo

TENDER BIRO funkcioniše tako što svoje usluge klijentima izvršava striktno poštujući Zakon o javnim nabavkama (’’Službeni Glasnik RS’’ br. 91/19 od 23.12.2019), odgovarajuća podzakonska akta (’’Službeni Glasnik RS’’ br. 93/20, 94/20, 17/20), kao i Zakon o upravnom postupku i Zakon o obligacionim odnosima.TENDER BIRO pruža navedene usluge u oblasti javnih nabavki dobara, usluga i radova.TENDER BIRO u okviru nabrojanih usluga klijentima nudi apsolutnu fleksibilnost u obimu izbora, zavisno od kadrovskih, vremenskih, finasijskih i drugih mogućnosti klijenta – ponuđača, i to:

  1. Izvršiti i pojedinačnu izabranu uslugu
  2. Izvršiti i više izabranih usluga, po izboru klijenta, a prema njegovim mogućnostima i potrebama
  3. Može preuzeti kompletnu brigu o svim Vašim učešćima na tenderima uz potpisivanje ugovora na željeni period. To podrazumeva sve usluge iz naslovnog spiska i eventulno neke druge važne za klijenta, a iz domena javnih nabavki. Ovakvim aranžmanom sa TENDER BIRO-om oslobađate Vašu firmu poslova ove vrste (zaposleni, vreme, novac, informacije, rokovi), a dobijate na sigurnosti uspešnosti učešća na tenderu.TENDER BIRO obezbeđuje, klijentu pod ugovorom, otvorenu direktnu komunikaciju i neograničen pristup svim uslugama i informacijama agencije u toku svih 24 sata svakoga dana.TENDER BIRO svakom klijentu garantuje ispravnost ponude u domenu zahtevane usluge.TENDER BIRO neće pružati istovremeno usluge za dva ili više klijenata na istom tenderu.