Ko je Tender Biro


Ko je Tender BiroKo je Tender Biro

O Nama

 • Ko je TENDER BIRO?
 • Tender Biro je jedna od prvih agencija, za javne nabavke, na ovim prostorima specijalizovana za učešće ponuđača na tenderima u Srbiji i regionalnom okruženju.
  Agencija Tender Biro namenjena je:

  • Svim fizičkim licima, preduzetnicima i privrednim društvima na teritoriji Republike Srbije koji žele da nude svoja dobra, usluge ili radove
  • Proizvođačima, dobavljačima, predstavnicima i zastupnicima stranih firmi koji učestvuju na tenderima
  • Svim ponuđačima koji žele da investiraju u mogućnost dobijanja poslova koji se finansiraju iz javnih sredstava Republike Srbije
  • Svim potencijalnim ponuđačima koji nemaju dovoljne stručne, vremenske i finansijske kapacitete da učestvuju na tenderima
  • Onim ponuđačima koji su do sada imali problema sa ispravnošću ponuda
  • Svim malim i srednjim preduzećima koji do sada nisu učestvovali na tenderima, kao ohrabrenje da sa nama imaju šansu
  • Naručiocima koji nemaju dovoljno kapaciteta da zakonito i uspešno sprovedu sopstvenu javnu nabavku

 • Zašto sa TENDER BIRO-om?
  • Zato što se godišnje na javne nabavke u Srbiji potroši oko 450 milijardi dinara javnih sredstava.
  • Zato što se za navedenu sumu godišnje u Srbiji zaključi oko 120.000 ugovora za javne nabavke.
  • Zato što i Vi, sa nama, možete uspešno učestvovati u tenderima za zaključivanje nekih od ovih ugovora koji se finansiraju iz javnih sredtava.
  • Zato što je preko 50% ponuda učesnika na pomenutim tenderima proglašeno neispravnim, neodgovarajućim ili neprihvatljivim.
  • Zato što će, sa nama, na istim tenderima Vaše ponude biti blagovremene, ispravne, odgovarajuće i prihvatljive, čime će te ući u najuži krug za izbor najpovoljnije ponude.

 • Na koje tendere sa TENDER BIRO-om?
  • Državne ustanove, Uprave, Direkcije, Fondovi, Agencije
  • Državna javna preduzeća
  • Privredna društva od opšteg interesa
  • Loaklne ustanove, Uprave, Direkcije, Fondovi, Agencije
  • Komunalna i ostala lokalna javna preduzeća
  • Zdravstvene ustanove
  • Nabavke, navedenih naručioca, na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje
  • Tenderi naručioca u regionu