Zaštita prava ponuđača – Žalba:

 1. Kada se može uložiti žalba na radnje naručioca?
  Žalba naručiocu može se uložiti na svaku njegovu radnju, ali je važno znati kada
  • Na konkursnu dokumentaciju do momenta roka za otvaranje ponuda
  • Na Odluku naručioca 8 dana nakon dostavljanja iste

 2. Za koje vreme naručilac odgovara na žalbu ponuđača?
  U roku od 10 dana. Nakon toga ponuđač može, ukoliko je nezadovoljan, nastaviti postupak pred Republičkom Komisijom za zaštitu prava.

 3. Da li je rešenje Republičke Komisije izvršno?
  Da, ponuđač ili naručilac, moraju postupiti po rešenju, a ponuđač može nastaviti spor pred Upravnim sudom.