Konkursna dokumentacija naručioca:

 1. Da li naručilac može da menja delove objavljenje konkursne dokumentacije?
  Da, može i to 6 dana do otvaranja ponuda, posle toga ne.

 2. Da li naručilacmože u konkursnojdokumentacijipostavljati SVOJE uslove, ilisamo one predviđenezakonom?
  Da, ali ti uslovi naručioca moraju biti u skladu sa Zakonom (Zakon o javnim nabavkama) i ne smeju biti diskriminatorski..

 3. Da li je zakonita naplata konkursne dokumentacije pri preuzimanju?
  Da, ali to mogu biti SAMO troškovi štampe i dostave. Sve više od toga je protivzakonito.

 4. Da li je naručilacdužan, da zasvakidokumentkojizahtevakonkursnomdokumentacijom, navedekoizdajetraženidokument?
  Da.